Jämförelse av blad som liknar varandra

H pubicalyxerna är många och väldigt lika varandra här är några stycken