Jämförelse av blad som liknar varandra

Även H lacunosorna är många
En jämförelse med H sunrise & H lacunosa