blomklase som är vänd mot fönstre

blomklase som är vänd in mot rummet